גולן קדוש

גולן קדוש

גולן קדוש סיים MCITP בהיקף של 356 שעות אקדמיות והגיע לרמת שליטה נאותה בחומר.